CKB GO

Naš kreativni tim je osmislio i realizovao kampanju za novu uslugu Crnogorske Komercijalne Banke - CKB GO.  CKB GO servis je inovativna bankarska usluga koja omogućava obavljanje svih transakcija i upravljanje ličnim finansijama na vašem računaru, mobilnom telefonu ili nekom drugom prenosivom uređaju.