Osjeti moć brzog interneta

Kako izgleda kada se u istoj priči sretnu moć, brzina i snaga dijeljenja, pokazali smo u novoj kampanji za Libero mobilne tarife Crnogorskog Telekoma.