Gotovinski krediti za pomorce

Često se dešava da pomorcima iznenada stigne poziv za ukrcavanje na brod. Tada imaju veoma malo vremena da se pripreme za odlazak, a previše detalja o kojima moraju da se pobrinu. 
Gotovinski krediti za pomorce Komercijalne banke ad Budva omogućiće im mirnu i bezbrižnu plovidbu.