20 godina rastemo zajedno

Povodom jubileja, dvadesetogodišnjice poslovanja Komercijalne banke ad Budva na crnogorskom tržištu, kreirali smo kampanju kojom ukazujemo da je Banka tokom dvije decenije uspješno stvarala tradiciju dobrog poslovanja i njegovala prave vrijednosti.