REKOM ZA BUDUĆNOST

Koalicija za REKOM se zalaže za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o svim žrtvama ratnih i drugih teških kršenja ljudskih prava počinjenih na teritoriji bivše SFRJ u periodu od 1991.-2001.godine. Kampanja „REKOM za budućnost“ šalje poruku mira i tolerancije i poziva na podršku ovoj inicijativi jer prošlost ne smije da se ponovi.